iProbio

Doplnok pre zdravý mikrobióm

Čo sú personalizované probiotiká?

Individuálne probiotiká sú najúčinnejšie na trhu, pretože sú namiešané presne na mieru črevného traktu konkrétneho človeka. Zo vzorku vášho črevného mikrobiómu pripravíme kompletnú analýzu baktérií a zistíme obsah probiotických rodov Lactobacillus a Bifidobacterium. Stanovíme tiež zastúpenie bakteriálnych kmeňov Bacteroidetes a Firmicutes. Na základe toho namiešame najúčinnejší probiotický koktejl presne pre vaše črevo.

Zlý mikrobióm

Kombinácia nevhodného prostredia a zlého zloženia potravín (často obsahujúcich antibiotiká, konzervanty a ďalšie antimikrobiálne látky) narušuje a poškodzuje črevný mikrobióm. Ak je črevná bariéra narušená, je priamo zodpovedná za prepúštanie negatívnych látok (lipopolysacharidov) do krvného obehu a celého organizmu a za narušenie prirodzených procesov v organizme. To je príčinou mnohých zápalových procesov, ktorých následkom sú takmer všetky akútne aj chronické ochorenia.

Výhody

Porovnanie klasických
a personalizovaných probiotík

Personalizované probiotikum

Bežné probiotikum

Výhody

Porovnanie klasických
a personalizovaných probiotík

Personalizované probiotiká Bežné probiotiká
Na základe vašej analýzy doplníme presne tie dôležité kmene, ktoré chýbajú konkrétne vám k rovnovážnemu stavu mikrobiómu.​
Nezohľadnia špecifické potreby vášho čreva, pretože bez analýzy neviete, ktoré z nadôležitejších kmeňov vám chýbajú.
Obsahujú 30-35 bakteriálnych kmeňov vybraných pre vás na základe molekulárnej analýzy vášho mikrobiómu.​
Obsahujú 30-35 bakteriálnych kmeňov vybraných pre vás na základe molekulárnej analýzy vášho mikrobiómu.​
Majú koncentráciu 35 mld. baktérií v jednej dávke.​

Majú nižší počet probiotických baktérií obsiahnutých v jednej dávke, rádovo 10 mld.

SPOZNAJTE SVOJE TELO

Čo je to mikrobióm?

Mikrobióm sú všetky mikroorganizmy a ich DNA žijúce v čreve človeka a teda do mikrobiómu nerátame len baktérie ale aj napríklad kvasinky, vírusy a plesne. Črevný mikrobióm každého človeka je jedinečný, rovnako ako je jedinečný odtlačok ľudského palca. Črevný mikrobióm má významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu, imunitného systému a metabolizmu. Narušenie diverzity, zloženia a funkčnosti črevného mikrobiómu je spojené s mnohými chronickými chorobami. Súčasné vedecké poznatky poukazujú na možnosti úpravy črevného mikrobiómu v prevencii a terapii chronických chorôb.

„Ľudský mikrobióm je bránou do nášho tela a zdravia. Ak nie je v rovnováhe (dysbióza), sme chorí a trpíme civilizačnými a chronickými chorobami. Ak je náš mikrobióm v rovnováhe, naše telo sa vysporiada so všetkými vonkajšími vplyvmi jednoduchšie a sme celkovo zdraví. Rokmi vedeckých a klinických výskumov sa približujeme k schopnosti meniť zloženie a kvalitu nášho mikrobiómu tak, aby sme dokázali u človeka dosiahnuť rovnovážny stav, teda zdravie, a potlačili jeho patologické prejavy, teda choroby. Sme spoločnosť PerBiotiX, ktorá vznikla s cieľom preniesť výsledky dlhoročného výskumu črevného mikrobiómu do praxe. Náš tím sme zostavili z vedcov, inovačných manažérov a spojili sme ho s celosvetovou sieťou vedcov so zameraním na výskum probiotík, s ktorými sa každoročne stretávame a diskutujeme na našej najväčšej medzinárodnej vedeckej konferencii na túto tému na svete, ktorú organizujeme už 20 rokov. Spolu sme vytvorili produkt, ktorý využíva výsledky najnovšej vedy a špecifický prístup k probiotikám a mikrobiómu.Týmto novým prístupom umožnujeme lekárom zefektívniť terapiu chorôb. Pomáhame tiež bežným ľuďom riešiť ich zdravotné problémy, spôsobené moderným životným štýlom. Ľudský mikrobióm a probiotiká sú naša vášeň, ktorej venujeme dlhé roky naších profesionálnych kariér.“
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
MVDr. Alojz BOMBA, DrSc.
Prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, Chief Scientific Officer - PerBiotiX s.r.o