iProbio

O nás

Sme slovenská spoločnosť, ktorá na Slovensko prináša riešenia personalizovanej medicíny zamerané na liečbu a upravenie črevného mikrobiómu. V oblasti probiotík sa viac ako 20 rokov venujeme na medzinárodnej vedeckej úrovni. Naše riešenie sa opiera o dlhoročný systematický medzinárodný výskum a medicínu založenú na klinických štúdiách. Vďaka medzinárodnej spolupráci sa nám podarilo vytvoriť produkt, iProbio – probiotiká šité na mieru, ktoré majú preukázaný efekt na mikrobióm a komplexné zdravie človeka.

Prinášame na slovenský trh inovatívny a unikátny spôsob, ako probiotiká poskytnúť ľuďom v účinnej forme, ktorá im môže reálne pomôcť. Personalizované probiotiká sú inovatívnym riešením, ktoré nielen eliminuje prejavy rôznych chorôb, ale predovšetkým ich príčinu. Našim kľúčovým produktom je 6-mesačná kúra personalizovanými probiotikami, ktoré sú vytvorené na základe komplexnej analýzy črevného mikrobiómu. Každá dávka je individuálne ušitá pre konkrétneho pacienta s ohľadom na jeho špecifické problémy a potreby. Výsledkom je riešenie s maximalizovanou účinnosťou, ktoré je prispôsobené jedinečnosti každého človeka.

Výrobou personalizovaných probiotík sprístupňujeme vedu tým, ktorí to potrebujú najviac. Cez vedecky podložené tvrdenia a overené účinky individualizovanej kúry dokážeme skutočne pomáhať.
0 +
bakteriálnych kmeňov
v ľudskom mikrobióme
0 +
vedeckých a klinických štúdií probiotík ročne
0 +
vlastných overených probiotických kmeňov v našej biologickej banke
0 + mld
živých probiotických baktérií
v 1 tobolke

2,000+

bakteriálnych kmeňov v ľudskom mikrobióme

3,000+

vedeckých a klinických štúdií probiotík ročne

90+

vlastných overených probiotických kmeňov v našej biologickej banke

35+ mld

živých probiotických baktérií v 1 tobolke

Ľudia

Tím pre vaše zdravie

MVDr. Alojz Bomba, DrSc.


Je spoluzakladateľom laboratória gnotobiológie, jediného pracoviska svojho druhu na Slovensku. Od roku 2006 je prednostom Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie kolektív, ktorého dlhodobý výskumný program je zameraný na štúdium úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a možnosti jej cielenej modulácie v ich prevencii a terapii.

Ing. Norbert Bomba


Svoj profesionálny život zasvätil spájaniu vedy, výskumu a priemyslu smerujúcemu k inováciám v biologických odvetviach. Založil cezhraničnú asociáciu vedeckých a priemyslených inštitúcií Cassovia Life Sciences na podporu získavania grantov z EÚ ako aj nadväzovania vedecko-výskumných a inovačných spoluprác. Už 20 rokov organizuje vedecké a lekárske podujatia vrátane najväčšej medzinárodnej vedeckej konferencie o probiotikách, prebiotikách a črevnom mikrobióme, na ktorej už tisíce vedcov zo všetkých kontinentov prezentovali svoje najnovšie poznatky.

Martin Haranta, PGD TM


Dlhodobo sa venuje technologickému transferu, inovačnému a strategickému manažmentu v rámci medzinárodných projektov a výskumu. Jedna z jeho kľúčových kompetencií je prenos poznatkov vedy do praxe, čo ho priviedlo aj k spoločnosti Perbiotix, vďaka ktorej na Slovensko prináša nové technológie a využíva svoje vedomosti a skúsenosti z riadenia a strategického manažmentu. Vo svojej pozícií skĺbil know-how nadobudnuté zo štúdia vo Veľkej Británii, manažmentu medzinárodných vyskumno-inovačných projektov a vlastnej konzultačnej činnosti zameranej na technologický manažment.

Technológie

Laboratórna práca pre vaše zdravie

Používame najnovšie technológie a analýzy zamerané na DNA sekvenovanie mikroorganizmov a ich molekulárnu štruktúru. Tieto postupy nám zabezpečia vedecký pohľad do vášho čreva – vo forme zhodnotenia stavu mikrobiómu.

Analýzu vášho mikrobiómu spolu s vašou anamnézou vložíme do nášho algoritmu, ktorý určí, ktoré kmene a v akých pomeroch namiešať do vašich probiotík. Naša biobanka pozostáva z viac ako 90-tich kmeňov najvyššej kvality. Z tých pre vás vyberieme tie, ktoré naozaj potrebujete k dosiahnutiu zdravého rovnovážneho mikrobiómu. Za prísnych hygienických pravidiel a opatrení ich potom v našich špičkovo vybavených a sterilných laboratóriách miešame a plníme do toboliek.

Laboratóriá

Personalizované probiotiká iProbio pre vás pripravujeme v najmodernejších laboratóriách v tesnom susedstve Masarykovej univerzity v Brne. Pri vývoji najúčinnejších probiotík intenzívne a dlhodobo spolupracujeme s Masarykovou univerzitou v Brne a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Našu kvalitu garantuje medzinárodná odborná rada zložená z profesorov, výskumníkov a lekárov s bohatými skúsenosťami v odbore, procesoch, aj prístupe.

Referencie

Prečítajte si názory odborníkov

"Ľudský mikrobióm je bránou do nášho tela a zdravia. Ak nie je v rovnováhe (dysbióza), sme chorí, trpíme civilizačnými a chronickými chorobami. Ak je náš mikrobióm v rovnováhe, naše telo sa vysporiada so všetkými vonkajšími vplyvmi jednoduchšie a sme celkovo zdraví. Rokmi vedeckých a klinických výskumov sa približujeme k schopnosti meniť zloženie a kvalitu nášho mikrobiómu tak, aby sme dokázali u človeka dosiahnuť rovnovážny stav, teda zdravie, a potlačili jeho patologické prejavy, teda choroby. Sme spoločnost PerBiotiX, ktorá vznikla s cieľom preniesť výsledky dlhoročného výskumu črevného mikrobiómu do praxe. Náš tím sme zostavili z vedcov, inovačných manažérov a spojili sme ho s celosvetovou sieťou vedcov so zameraním na výskum probiotík, s ktorými sa každoročne stretávame a diskutujeme na našej najväcšej medzinárodnej vedeckej konferencii na túto tému na svete, ktorú organizujeme už 20 rokov. Spolu sme vytvorili produkt, ktorý využíva výsledky najnovšej vedy a špecifický prístup k probiotikám a mikrobiómu.Týmto novým prístupom umožnujeme lekárom zefektívniť terapiu chorôb. Pomáhame tiež bežným ľudom riešit ich zdravotné problémy, spôsobené moderným životným štýlom. Ľudský mikrobióm a probiotiká sú naša vášen, ktorej venujeme dlhé roky naších profesionálnych kariér."
MVDr. Alojz BOMBA, DrSc.
Prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, Chief Scientific Officer - PerBiotiX s.r.o
"Existuje stále viac dôkazov o spojitosti ľudského mikrobiómu s chronickými chorobami, v patogenéze ktorých zohrávajú dôležitú úlohu zápalový proces, alebo neadekvátna reakcia imunitného systému. Týmito zisteniami sa rola mikrobiómu rozširuje do skupiny diagnóz mimo gastrointestinálny trakt. Alergické poruchy, ako je atopická dermatitída a astma, sú v industrializovaných krajinách bežné hyperimunitné poruchy. Ako hlavné spúštacie faktory pre vývoj atopickej dermatitídy boli identifikované genetické predispozície, avšak súčasný výskum poukazuje na významnú rolu externého prostredia a črevného mikrobiómu. Početné štúdie podporujú asociáciu významu hygieny pri alergických imunitných poruchách. Nedostatočné vystavenie rôznym mikroorganizmom v rannom detstve zvyšuje náchylnosť na alergické ochorenia. Probiotiká poskytujú zdravotné prínosy prostredníctvom viacerých mechanizmov pôsobenia, vrátane modifikácie imunitnej odpovede v lymfoidnom tkanive (GALT). Aj keď veľa klinických štúdií u ľudí a experimentov na myšiach preukázalo prospešné účinky probiotík pri rôznych imunitných poruchách, tento účinok je kmeňovo špecifický a pre jednotlivé alergické ochorenia je potrebné uplatniť špecifické probiotiká. Prístup personalizovaných probiotík, ktorý na základe analýzy mikrobiómu prináša potrebné druhy prospešných mikróbov do čriev, prináša sľubnú príležitost pre liečbu resp. zlepšenie symptómov aj u alergických ochorení."
Sin-Hyeog IM, Ph.D.
Chair of PerBiotiX Scientific Board, (Predseda Vedeckej Poradnej Rady PerBiotiX) President of International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health-IPC Institute for Basic Science, Pohang University of Science and Technology, Korea